Namen en jaartallen

Familienamen werden dikwijls ontleend aan hetgeen men als ambachtsman deed voor de 'kost' zoals bv. Bakker, Smid, Molenaar, Slager enz. ook werd vaak de plaats of plek waar men woonde of vandaan kwam gebezigd, denk daarbij aan, van Amerongen, van Zutphen,van den Akker, van Es, van Dorp, enz. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit ook het geval met onze familienaam Burggraaf.
Op internet vond ik ooit een stamboom van onze familie die inmiddels 15 generaties teruggaat tot ca 1583.Hieruit kan men concluderen dat de naam Burggraaf is ontleend aan een buurtschap met die naam, welke gelegen is of was tussen Meerkerk en Leerdam aan het oude Zederikkanaal, een groepje boerderijen, die op haar beurt, weer zou zijn vernoemd naar de stichter hiervan, de Familie De Borchgrave, die zwaar gedupeerd door de Sint Elisabethsvloed in 1421 De Hollandsche Waard moesten verlaten.

Het wapen van deze familie laat 2 zalmen zien die ruggelings omhoog zwemmen.
Rond 1750 waaiert de familie via de Alblasserwaard van hieruit en vindt men veel nakomelingen in een straal rond Zegveld-Woerden.
In een akte daterend 8-8-1585, over het belenen van 4 morgen grond aan de oude Zijdwinde tot de gemene wetering van Kwakernaat ( dit is gelegen tegenover de genoemde Burggraaf ) aan ene Jan Bernard Jansz.
Eén van zijn zonen, Philips Berentsz. van den Burggraef,
moet worden gezien als 'aartsvader' van onze Familie.
Hij is vermoedelijk 2 maal getrouwd geweest, maar in ieder geval met Weijntje Cornelis Heijmensdr. op 1 Mei 1624.Nazaten uit dit huwelijk, vormen het geslacht Burggraaf, waartoe ook ik behoor.

In één der onderstaande sub pagina's vindt u een link naar een redelijk uitgebreide stamboom, vanaf deze tijd tot heden.
NB. Alles natuurlijk onder het nodige voorbehoud en zonder garanties.

Het wapen van de Borchgrave